Förtroende äter kontroll till frukost

Med omtanke digitaliserar vi vår omvärld

Raions kärna

Hur vi lever våra värderingar och kultur

  • Vi ger tillit och är transparenta mot varandra

  • Vi delar på ansvaret att utveckla Raions affär

  • Vi låter våra medarbetare bli aktieägare

  • Vi bryr oss om varandra

  • Vi tror på kraften att samarbeta i nätverk

  • Vi delar vår kunskap

Raions kontor

Vi vill främja våra medarbetares engagemang

Jobbar du redan på Raion?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@raion.se